Hệ thống cửa hàng

 

Nhận HD sử dụng trà

Trà Thái Nguyên Truyên Thống (230.000đ/kg)

Trà Tân Cương Thái Nguyên 500G

115.000đ 125.000đ
Trà Tân Cương Thái Nguyên Truyền Thống được sản xuất bằng nguyên liếp búp chè thái nguyên 1 tôm 3 lá của vùng trà tân cương nổi tiếng

Trà Tân Cương Thái Nguyên 200G

46.000đ 50.000đ
Trà Tân Cương Thái Nguyên Truyền Thống được sản xuất bằng nguyên liếp búp chè thái nguyên 1 tôm 3 lá của vùng trà tân cương nổi tiếng

Trà Thái Nguyên Truyền Thống

115.000đ 115.000đ
Trà Thái Nguyên Truyền Thống được sản xuất bằng nguyên liếp búp chè thái nguyên 1 tôm 3 lá của vùng trà Thái Nguyên nổi tiếng

tin tức nổi bật