• 50+
  Cửa hàng
  trên toàn quốc
 • 80+
  Đại lý
  trên toàn quốc
 • 100+
  Đối tác
  trong & ngoài nước

Hệ thống cửa hàng

 

Sản phẩm nổi bật

Trà Tân Cương Đặc Sản (330.000đ/kg)

Xem thêm sản phẩmx

Trà Tân Cương Thượng Hạng (400.000đ/kg)

Xem thêm sản phẩmx

Trà Tân Cương Cao Cấp (550.000đ/kg)

Xem thêm sản phẩmx

Trà Tân Cương Thứ Thiệt (680.000đ/kg)

Xem thêm sản phẩmx

Trà TC Nhất Lộc Cung Đình (850.000đ/kg)

Xem thêm sản phẩmx

Trà Đinh Tân Cương (1.250.000-3.500.000đ/kg)

Xem thêm sản phẩmx

Hộp Trà Biếu (30.000-990.000đ/hộp)

Xem thêm sản phẩmx

Bàn Trà - Ấm chén Bát Tràng

Xem thêm sản phẩmx

Đối tác